پلتفرم داربست

درباره ما


پلتفرم سیار داربست، فضایی بینارشته‌ای است که به تجربه‌ورزی در فرهنگ و هنر معاصر، میدان می‌دهد و به صورت غیرانتفاعی اداره می‌شود.


طراحی و پیاده سازی وب سایت: سپانو دیتا