پلتفرم داربست

دوشنبه‌های آینه‌دار

دوشنبه 22 آذر 1395 ساعت 16:00

نشست
تخصصی ماهانه درباره موسیقی
 

«دوشنبه‌های آینه‌دار»

سخنران: محمدرضا درویشی

 
با موضوع
یگانگی در موسیقی نواحی ایران

محل برگزاری

آدرس: تهران، بزرگراه مدرس شمال، خیابان ظفر شرقی، کوچه ناجی، خیابان فرزان، خیابان نوربخش، بلوار مینا، پلاک42، پلتفرم داربست

موقعیت روی نقشه:خرید بلیت


دوشنبه‌های آینه‌دار

زمان

  • از دوشنبه 22 آذر 1395 ساعت 16:00
  • تا دوشنبه 22 آذر 1395 ساعت 19:00

اطلاعات هنرمند

  • سلسله نشست‌های آینه‌دار


طراحی و پیاده سازی وب سایت: سپانو دیتا