پلتفرم داربست

سر و صدا از اشیای منسوخ

پنجشنبه 5 مرداد 1396 ساعت 18:00

کارگاه

«سر و صدا از اشیای منسوخ»

مدرس:
Stefan Tiefengraber

محل برگزاری

آدرس: تهران، بزرگراه مدرس شمال، خیابان ظفر شرقی، کوچه ناجی، خیابان فرزان، خیابان نوربخش، بلوار مینا، پلاک42، پلتفرم داربست

موقعیت روی نقشه:خرید بلیت


سر و صدا از اشیای منسوخ

زمان

  • از پنجشنبه 5 مرداد 1396 ساعت 18:00
  • تا پنجشنبه 5 مرداد 1396 ساعت 21:00

اطلاعات هنرمند

  • Stefan Tiefengraber


طراحی و پیاده سازی وب سایت: سپانو دیتا