پلتفرم داربست

مخلوقات ممنوعه

جمعه 8 اردیبهشت 1396 ساعت 16:00

چیدمان 

«مخلوقات ممنوعه»


رافائل موریراگنسالویس
با همکاری " مملی شفاهی"

این چیدمان مرتبط است با نمایشگاه " و [!] ر و ل و ر ژ ی " مملی شفاهی 
که همزمان در گالری محسن در این سه هفته برپاست . 

محل برگزاری

آدرس: تهران، بزرگراه مدرس شمال، خیابان ظفر شرقی، کوچه ناجی، خیابان فرزان، خیابان نوربخش، بلوار مینا، پلاک42، پلتفرم داربست

موقعیت روی نقشه:خرید بلیت


مخلوقات ممنوعه

زمان

  • از جمعه 8 اردیبهشت 1396 ساعت 16:00
  • تا چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396 ساعت 21:00

اطلاعات هنرمند

  • رافائل موریراگنسالویس


طراحی و پیاده سازی وب سایت: سپانو دیتا