پلتفرم داربست

کماکان

دوشنبه 6 شهریور 1396 ساعت 20:00

اجرای موسیقی

«کماکان»

مهدی ساکی

سردار سرمست

ابراهیم علوی

مهرداد علیزاده

محل برگزاری

آدرس: تهران، بزرگراه مدرس شمال، خیابان ظفر شرقی، کوچه ناجی، خیابان فرزان، خیابان نوربخش، بلوار مینا، پلاک42، پلتفرم داربست

موقعیت روی نقشه:خرید بلیت


کماکان

زمان

  • از دوشنبه 6 شهریور 1396 ساعت 20:00
  • تا پنجشنبه 9 شهریور 1396 ساعت 21:00

اطلاعات هنرمند

  • مهدی ساکی


طراحی و پیاده سازی وب سایت: سپانو دیتا