پلتفرم داربست

خط باریک قرمز

چهارشنبه 4 بهمن 1396 ساعت 16:00

اجرا

«خط باریک قرمز»

کارگردان: توماج دانش بهزادی

نمایشنامه: کاملیا غزالی

بازیگران: مددجویان کانون اصلاح و تربیت

محل برگزاری

آدرس: تهران، بزرگراه مدرس شمال، خیابان ظفر شرقی، کوچه ناجی، خیابان فرزان، خیابان نوربخش، بلوار مینا، پلاک42، پلتفرم داربست

موقعیت روی نقشه:خرید بلیت


خط باریک قرمز

زمان

  • از چهارشنبه 4 بهمن 1396 ساعت 16:00
  • تا چهارشنبه 4 بهمن 1396 ساعت 18:00

اطلاعات هنرمند

  • توماج دانش بهزادی


طراحی و پیاده سازی وب سایت: سپانو دیتا