پلتفرم داربست

Dead Room

پنجشنبه 18 مرداد 1397 ساعت 19:30

اجرا-موسیقی

Dead Room

گروه بارامانت

هامد بابائی
امیر خوش حرف
حسن شیدائی
امیر پورمند
کیوان موسوی

محل برگزاری

آدرس: تهران، بزرگراه مدرس شمال، خیابان ظفر شرقی، کوچه ناجی، خیابان فرزان، خیابان نوربخش، بلوار مینا، پلاک42، پلتفرم داربست

موقعیت روی نقشه:خرید بلیت


Dead Room

زمان

  • از پنجشنبه 18 مرداد 1397 ساعت 19:30
  • تا پنجشنبه 18 مرداد 1397 ساعت 20:30

اطلاعات هنرمند

  • گروه بارامانت


طراحی و پیاده سازی وب سایت: سپانو دیتا