پلتفرم داربست

کالاشدگی

جمعه 9 شهریور 1397 ساعت 19:00

اجرای

«کالاشدگی»

طراح حرکت و کارگردان: نیلوفر دربندی

نویسنده: عباس دیباجی

محل برگزاری

آدرس: تهران، بزرگراه مدرس شمال، خیابان ظفر شرقی، کوچه ناجی، خیابان فرزان، خیابان نوربخش، بلوار مینا، پلاک42، پلتفرم داربست

موقعیت روی نقشه:خرید بلیت


کالاشدگی

زمان

  • از جمعه 9 شهریور 1397 ساعت 19:00
  • تا چهارشنبه 14 شهریور 1397 ساعت 19:00

اطلاعات هنرمند

  • نیلوفر دربندی


طراحی و پیاده سازی وب سایت: سپانو دیتا