پلتفرم داربست

کاربست

پنجشنبه 9 اسفند 1397 ساعت 20:00

فستیوال-اجرا

«کاربست»

با اجرای 

آزما / آن من دیگر / ایمیک سیمیک / جیم الف جا / خانه / خیابان سی و دوم / درخت سخنگو / واکن


برنامه اجراهای «کاربست»: (به ترتیب حروف الفبا)
 

روز اول فستیوال کاربست | پنجشنبه ۹ اسفند : ایمیک سیمیک / خیابان سی و دوم / واکمن

روز دوم فستیوال کاربست | جمعه ۱۰ اسفند : آزما / آن من دیگر / ایمیک سیمیک /درخت سخنگو

روز سوم فستیوال کاربست |  شنبه ۱۱ اسفند : آن من دیگر / جیم الف جا / خیابان سی و دوم / درخت سخنگو

روز چهارم فستیوال کاربست | یکشنبه ۱۲ اسفند : آزما / ایمیک سیمیک / خانه / واکمن

روز پنجم فستیوال کاربست | دوشنبه ۱۳ اسفند : جیم الف جا / خانه / خیابان سی و دوم / واکمن

محل برگزاری

آدرس: تهران، داربست

موقعیت روی نقشه:خرید بلیت


کاربست

زمان

  • از پنجشنبه 9 اسفند 1397 ساعت 20:00
  • تا دوشنبه 13 اسفند 1397 ساعت 20:00

اطلاعات هنرمند

  • فستیوال کاربست


طراحی و پیاده سازی وب سایت: سپانو دیتا