پلتفرم داربست

داربست چیست؟


داربست، مکعب سیاهی است به مساحت 128 متر مربع و ارتفاع 4 تا 7 متر که در حیاط جنوبی ساختمان 42 قرار دارد. داربست فضایی برای اجرا و ارائه ی آثار بینا رشته ای و همچنین تبادل دغدغه های فرهنگی- هنری است.  

برنامه حال حاضر داربست

برنامه‌های برگزار شده


طراحی و پیاده سازی وب سایت: سپانو دیتا